Bouwmanagement

Projectmanagement

Wilt u uw bouwproject succesvol laten verlopen, schakel dan DrawinQ in om u hierbij te ondersteunen. Wij kunnen uw bouwproject van ontwerp tot realisatie ondersteunen en zo tot een gegarandeerd succes maken. U kunt rekenen op professionaliteit en betrokkenheid. DrawinQ heeft jarenlange ervaring op het gebied van projectmanagement in de bouw. Wij zijn dan ook thuis in het begeleiden, sturen en coördineren in alle verschillende fasen van uw bouwproject. Van het eerste initiatief tot oplevering en nazorg.

Bouwbegeleiding

Kiest u voor bouwbegeleiding door DrawinQ, dan zijn wij van A tot Z bij uw project betrokken en komen wij regelmatig op uw bouwplaats langs om het uitgevoerde werk van derden te controleren. DrawinQ zorgt er zo voor dat er gebouwd wordt zoals dat bedoeld is. Ook helpen wij u met allerhande zaken die bij uw bouwkundige project komen kijken.

Bouwplantoetsing

Als onafhankelijke en gecertificeerde partij toetst DrawinQ uw bouwplan of de tekening van uw architect aan het Bouwbesluit, voordat het naar de gemeente gaat. Ons oordeel leggen wij vast in een toetsrapport, waarmee u zeker uit de voeten kunt. Dit rapport vormt, samen met de tekeningen van het bouwplan, de aanvraag van uw bouwvergunning. Een bouwbesluittoets van DrawinQ geeft u als gemeente of aannemer de zekerheid dat aan alle elementen van het Bouwbesluit wordt voldaan.

Vergunningen

Gebruiksmeldingen, omgevingsvergunningen, milieuvergunningen, vergunningen voor brandveilig gebruik. Er zijn legio voorbeelden te noemen van vergunningen die onder de omgevingswet vallen en waarvoor u onder meer bij de gemeente moet aankloppen. DrawinQ heeft jarenlange ervaring in het adviseren over en aanvragen en afhandelen van vergunningen. Wilt u gaan bouwen en wilt u zelf nergens meer omkijken naar hebben? DrawinQ ontzorgt u door u alles op het gebied van vergunningen uit handen te nemen.

Gebouwbeheer

Voor verpleeghuizen, zorginstellingen, woningcorporaties en gemeenten is DrawinQ sterk in het maken van meerjaren onderhoudsplannen, waarin staat wanneer welk onderhoud moet plaatsvinden en wat de kosten daarvan zijn. Daarnaast begeleiden wij u met de werkzaamheden die uit uw onderhoudsplan naar voren komen. We vragen offertes aan, beoordelen deze en controleren het werk dat door derden gedaan wordt.

Brandveiligheid

DrawinQ kan bestaande gebouwen of nieuwe bouwplannen voor u controleren op brandveiligheid en brandveilig gebruik. Wij adviseren u over wat er aangepast moet worden, waarna uw technische dienst deze aanpassingen kan aanpakken. Daarnaast kunnen wij voor uw organisatie ook vluchtplantekeningen en ontruimingsplannen maken. Duidelijk en helder, zodat ze door uw BHV’er direct ingezet kunnen worden wanneer de situatie daarom vraagt.

Technische omschrijvingen

Voor al uw vastgoedprojecten kunt u bij DrawinQ terecht voor technische omschrijvingen en bestekken voor de aanbesteding. In de technische omschrijving worden de constructies en de te gebruiken materialen exact of indicatief vastgelegd, afhankelijk van de door u aangeleverde informatie. Voor grote bouwprojecten biedt onze technische omschrijving een uitstekende basis voor de verdere uitwerking van het ontwerp.

Diensten Bouwmanagement 500 333 01

Diensten Bouwmanagement 500 333 03

Diensten Bouwmanagement 500 333 02

Online contact

Uw E-mail adres:
Vul uw e-mailadres in.

Wat is uw vraag?
Wat is uw vraag?